คุณทราบหรือไม่ว่าผู้ที่มีคุณสมบัติในการขับรถหางพ่วงเป็นอย่างไร

h01

รถหางพ่วงหมายถึงรถที่ไม่มีเครื่องยนต์สำหรับใช้ขับเคลื่อนเองจึงไม่สามารถเคลื่อนที่ไปได้ด้วยตนเอง ต้องมีแรงภายนอกมาลากจูง เช่น รถหัวลาก,แรงงานจากสัตว์เลี้ยง รวมทั้งเครื่องจักรกลภายนอกอื่นๆรถพ่วงที่ใช้ประโยชน์กันอย่าง กว้างขวางในปัจจุบันนี้ใช้รถหัวลากมาลากจูงใช้กับการขนส่งสินค้า และวัตถุสิ่งของต่าง ๆ รถพ่วงที่ใช้กันทั่ว ๆ ไป สามารถจำแนกเป็นลักษณะใหญ่ ๆ ได้ 2 ลักษณะ คือ รถกึ่งพ่วง ที่เรียกว่า Semi Trailer รถหางพ่วงที่เรียกว่า FULL TRAILER หรือ DRAWBAR TRAILER รถกึ่งพ่วง คนไทยนิคมเรียนกันสั้นๆ ว่ารถเทรเลอร์มีลักษณะคือรถหัวลากติดตั้ง จานเทรลเลอร์ รถกึ่งพ่วงใช้บรรทุกน้ำหนัก เช่น มีกระบะบรรทุก เป็นต้น การรับน้ำหนักบรรทุกรถหัวลากและรถกึ่งพ่วง จะรับน้ำหนักบรรทุกร่วมกันไม่สามารถแยกกันทำงานได้ ถ้าถอด รถกึ่งพ่วงออกรถหัวลากจะไม่สามารถใช้บรรทุกใดๆได้ รถหางพ่วงมีลักษณะคือ รถหักลากมีกระบะบรรทุกการรับน้ำหนักของโครงคัสซีระหว่างรถหัวลากกับรถพ่วงแยกเป็นอิสระจากกันต่อพ่วงกันด้วยอุปกรณ์ลากจูง ถ้าถอดหางพ่วงออกรถหัวลากก็สามารถใช้บรรทุกขนส่งสินค้าได้

ท่านทราบหรือไม่ว่าผู้ที่มีคุณสมบัติในการขับรถหางพ่วงเป็นอย่างไรท่านเป็นผู้หนึ่งซึ่งมีความชำนาญความสามารถในการขับรถพ่วง โดยเจ้าของรถ มอบความไว้วางใจแก่ท่านเป็นผู้รับผิดชอบทรัพย์สินต่าง ๆ ของเขานั้น ท่านจงตระหนักเถิดว่าท่านจะเป็นนักขับรถพ่วงที่ดีมีประสิทธิภาพ ประหยัดและปลอดภัย ไม่ใช่เรื่องยาก หากท่านมีคุณสมบัติดังนี้ คุณสมบัติของผู้ขับรถพ่วงเป็นผู้มีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ตนปฏิบัติอยู่ เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอทั้งด้านร่างกายและจิตใจ หมั่นดูแลรักษาทรัพย์สินของตนเองและของผู้อื่นให้อยู่ในสภาพที่ดี มีความรักและหวงแหนรถ ดุจท่านเป็นเจ้าของคนหนึ่งเป็นผู้มีน้ำใจ รักษามารยาท และเคารพกฎจราจร อย่างมีระเบียบวินัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ตรวจเช็คสภาพรถหางพ่วงทุกครั้งก่อนนำออกปฏิบัติใช้งาน เป็นผู้ที่ไม่ดื่มสุราของมีนเมาและยาบ้าในขณะขับรถหางพ่วง ไม่ควรขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากอาจเกิดอุบัติเหตุทำให้ทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่นเสียหาย

หลักการเลือกเครื่องบดกาแฟ

ผู้ที่หลงใหลและรักในการดื่มกาแฟ นอกจากเลือกดื่มตามร้านกาแฟ เครื่องดื่มกาแฟสำเร็จรูปแล้ว การเลือกเครื่องชงกาแฟเพื่อชงกาแฟดื่มเองที่บ้านก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้คนที่รักการดื่มกาแฟอยากคุณมีความสุขในการดื่มกาแฟมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่ากาแฟ และยังสามารถชงดื่มเองได้หลายรสชาติอีกด้วย โดยในการเลือกซื้อเครื่องบดกาแฟมีหลักการเลือกที่ช่วยให้ผู้ที่ต้องการชงกาแฟดื่มเองเลือกเครื่องบดกาแฟในง่ายขึ้น โดยมีวิธีเลือกดังต่อไปนี้

ยี่ห้อน่าเชื่อถือ

การเลือกเครื่องบดกาแฟ อันดับแรกสุดต้องเลือกให้เหมาะกับการใช้งานของคุณเพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้งาน เพราะเครื่องชงกาแฟมีให้เลือกหลายราคา และหลายยี่ห้อ ดังนั้นจึงต้องเลือกเครื่องชงกาแฟที่มียี่ห้อน่าเชื่อถือซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ช่วยยืนยันว่าเครื่องชงกาแฟนั้นมีคุณภาพ และมีคุณภาพสูง เพราะหากยี่ห้อนั้นผลิตด้วยวัสดุคุณภาพต่ำก็จะทำให้เครื่องบดกาแฟยี่ห้อนั้นไม่มีความน่าเชื่อถือ และได้รับความไว้วางใจจากผู้ซื้ออีกด้วย

ความทนทาน

ควรเลือกเครื่องชงกาแฟที่ผลิตจากวัสดุที่แข็งแรง มีความทนทานต่อความร้อนสูง และกันการกระแทกหากเกิดการตกจากที่สูง โดยเลือกเครื่องบดกาแฟที่ทำจากวัสดุที่ทนทานและผ่านการตรวจสอบและรับรองจากการผลิตแล้วว่าสามารถทนความร้อนสูงได้ เพราะในการชงกาแฟจะต้องชงด้วยน้ำร้อน ดังนั้นจึงควรเลือกเครื่องชงกาแฟที่มีความทนทาน และต้องเหมาะสมกับราคาด้วย

การรับประกันสินค้า

การซื้อสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทใดก็ตาม ควรเลือกที่มีการรับประกัน โดยเฉพาะเครื่องชงกาแฟควรมีการรับประกันหากเครื่องมีการชำรุดเสียหายหรือขัดข้อง ต้องมีการรับซ่อมสินค้า การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า หรือการบริการลูกค้าในการใช้งานด้วยคู่มือภาษาไทย และมีทีมลูกค้าสัมพันธ์ที่ให้คำแนะนำในการใช้งานเครื่องชงกาแฟ

สถานที่ผลิต

สถานที่ผลิตเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องชงกาแฟ ควรเลือกที่มีสถานที่ผลิตที่ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพสูง ทนทานต่อความร้อน สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ โดยสถานที่ผลิตควรเป็นสถานที่น่าเชื่อถืออย่างประเทศแถบยุโรป แม้จะมีราคาสูงได้มีคุณภาพ

การดูแลรักษาและวิธีการทำความสะอาดตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ

con_20100608173751_i

ภาชนะบรรจุที่จะใช้ใส่ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญควรเป็นภาชนะที่สะอาดและไม่เคยใช้บรรจุสิ่งอื่นมาก่อน ถ้าเป็นภาชนะบรรจุใหม่ที่ไม่เคยใช้บรรจุสิ่งอื่นใดนอกจากน้ำดื่ม เราควรล้างด้วยน้ำที่เราไปกดจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญนั่นแหละ ยอมเสียน้ำไปหน่อยเพื่อความสะอาดและปลอดภัยของเราเองโดยใช้น้ำในปริมาณเล็กน้อย แล้วเขย่าให้ทั่วภาชนะบรรจุ เททิ้ง ทำเช่นนี้ 1-2 ครั้ง แล้วจึงเติมน้ำต่อ นี่คือการล้างที่ได้ผลวิธีหนึ่ง แต่ถ้ามีเวลามากพอก็สามารถล้างภาชนะบรรจุด้วยน้ำยาล้างจานก็ได้ โดยใช้แปรงขนอ่อนขัดล้าง (ไม่ควรใช้แปรงแข็งเพราะจะทำให้เกิดรอยขีดข่วนและเป็นแหล่งสะสมเชื้อจุลินทรีย์) จากนั้นจึงล้างออกด้วยน้ำสะอาดและก่อนเติมน้ำก็ล้างด้วยน้ำดื่มอีกครั้ง แค่นี้ก็สะอาดเพียงพอแล้วล่ะค่ะ ในกรณีที่ภาชนะบรรจุสกปรกมาก ๆ เช่นมีตะไคร่น้ำ ก็สามารถล้างออกได้ด้วยการใช้คลอรีนเทลงไปแล้วตั้งทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที หลังจากนั้นจึงล้างคลอรีนออกด้วยน้ำสะอาด ถ้ายังมีกลิ่นคลอรีนหลงเหลืออยู่ ก็ใช้ถ่าน(ใส่ในถุงผ้า) หย่อนลงไปในถังทิ้งไว้ข้ามคืน กลิ่นก็จะหายไปได้นะคะ

ก็ได้ทราบกันแล้วว่าปัจจัยเสี่ยงของน้ำดื่มหยอดเหรียญมีอะไรบ้าง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเสี่ยงเหมือนกันทุกตู้ เราสามารถเลือกได้ เพราะตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญที่มีการดูแลบำรุงรักษาดี ๆ ก็มี เราก็สามารถสังเกตได้จากบันทึกหรือสติกเกอร์ที่ติดไว้ที่ตู้ โดยทางบริษัทผู้ติดตั้งเครื่องน้ำดื่มหยอดเหรียญจะเป็นผู้ล้างทำความสะอาดเครื่อง แล้วติดสติกเกอร์เพื่อบอกผู้บริโภคว่ามีการล้างทำความสะอาดครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ และจะล้างอีกครั้งเมื่อไหร่ เพียงเท่านี้ก็จะสามารถบอกได้ถึงความสม่ำเสมอและเอาใจใส่ในการดูแลและบำรุงรักษาตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ เพื่อช่วยให้ประชาชนได้ดื่มน้ำสะอาดในราคาถูกเพียงลิตรละ 1-2 บาทท่านนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ยังได้คิดโครงการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญเพื่อชุมชน โดยมอบหมายให้การประปาส่วนภูมิภาคเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ 1,000 ตู้เพื่อกระจายไปบริเวณ กทม.และปริมณฑล จากนั้นให้ขยายอีก 4,000 ตู้ไปยังต่างจังหวัดทั่วประเทศ ความสะดวกสบายในปัจจุบันก็ไม่ได้มีแต่ส่วนดี แต่ถ้าเราเลือกได้อย่างถูกต้อง เราก็จะใช้ความสะดวกสบายเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์กับตัวเราได้มาก และในเมื่อได้รู้อย่างนี้แล้ว คงจะช่วยให้คุณ ๆ ผู้บริโภคทั้งหลาย ได้ข้อมูลเพื่อช่วยในการเลือกซื้อเลือกดื่มน้ำที่สะอาดเพื่อสุขภาพที่ดีได้บ้างนะคะ

การออกแบบและการรณรงค์ให้เลือกใช้ถุงผ้ากันมากขึ้นในปัจจุบัน

อย่างที่เราทราบกันดีว่าถุงพลาสติกนั้นทำให้เกิดขยะขึ้นบนโลกของเรามากมาย แถมยังใช้เวลาย่อยสลายนานถึง 450 ปีอีกด้วย ปัจจุบันเฉพาะในกรุงเทพมหานครมีขยะที่เป็นถุงพลาสติกถึง 1,800 ตันต่อวันเลยทีเดียว อะไรจะมากมายขนาดนั้น ไม่ต้องบอกก็รู้เลยว่าถุงพลาสติกนั้นกำลังมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมากมายบนโลกของเรา เพราะฉะนั้นจึงมีคนที่มองเห็นถึงปัญหานี้และได้ผลิตถุงผ้าออกมาให้พวกเราได้ใช้กัน เพื่อที่จะรณรงค์ในการลดใช้ถุงพลาสติกและก็จะช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อนลงได้ ปัจจุบันได้มีถุงผ้าหลากหลายรูปแบบออกมาวางขายกันให้เราได้เลือกซื้อเยอะไปหมด หลังจากที่ถุง I’m Not a Plastic Bag ของดีไซเนอร์ชาวอังกฤษ Anya Shindmarch ได้ถูกออกแบบและออกมาวางขายจนโด่งดังจนมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ก็มีผู้ที่หันมาให้ความสนใจและผลิตถุงผ้าออกมาวางขายกันอย่างมากมาย

ตอนนี้องค์กรต่างๆของบ้านเราก็เริ่มหันมาผลิตถุงผ้าของตัวเองออกมาและก็มีการรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้ากันอย่างกว้างขวางมากขึ้น ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทุกคนหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนกันมากขึ้น บางคนอาจะมีคำถามในใจขึ้นว่า แล้วเราจะใช้ถุงผ้าตอนไหนใช้ทำอะไรก็พอจะตอบแบบตรงๆได้ว่าก็ให้ใช้แทนถุงพลาสติกที่ท่านใช้ในแต่ละวันจะลองยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพ เข้ามินิมาร์ท ก็บอกพนักงานว่าไม่ต้องใส่ถุง และก็เก็บใส่ถุงผ้าเราแทนเข้าไปซื้อของในโลตัส คาร์ฟู ก็ใช้ได้นะ อายทำไมถุงเราสวยซื้อกับข้าวแถวบ้าน ก็ใส่ถุงผ้าแทน ลดถุงพลาสติกไปได้หลายถุงเลยถ้าเราทุกคนร่วมมือกัน และหันมาใช้ถุงผ้ากันมากๆ ต่อไปเราก็จะเห็นคนหันมาใช้ถุงผ้าตามกันมากขึ้น เพราะบางท่านอาจจะไม่ค่อยกล้าใช้ หรือมองว่ามันลำบากมากขึ้น แต่ยังไงก็ขอให้ช่วยกันเพื่อที่จะแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนยังไงก็ตามแต่หากเรามองถุงผ้าเป็นสินค้าแฟชั่นและซื้อมาไว้มากมายเกินความจำเป็น มันก็จะไม่ได้ช่วยทำให้อะไรดีขึ้น กลับจะทำให้เกิดขยะบนโลกมากขึ้น ทั้งนี้ก็ขอให้มองจุดประสงค์ที่แท้จริงที่ทำให้ถุงผ้าเกิดขึ้นมา อย่าตามกระแสแฟชั่นมากเกินไปเพราะมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนขึ้นนั่นเอง http://ถุงผ้าไทย.com/

หลักในการเลือกเบอร์สวยในหลักแบบจีนมาบอก

เบอร์สวยที่มีตัวเลขที่หลากหลายตัวแต่ละตัวก็มีความหมายไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลซึ่งไม่เหมือนกัน ปัจจุบันมีธุรกิจเกี่ยวกับการขายเบอร์สวยๆขึ้นเยอะมาก ซึ่งทำกันผ่านทางโชเชียลเน็ตเวิร์ค เช่น ทางเว็ปไชต์ Facebook Line ทำให้มีการแข่งขันกันมากขึ้น เครือข่ายที่มีเบอร์สวยและมีราคาที่แพงที่สุดคือ AIS รองลงมา Dtac ต่อมาคือ True รหัสที่แพงสุด 081 รองลงมา 089,086 และหมวดใหม่ๆ http://www.smartber.com/

หลักในการเลือกเบอร์สวยในความเชื่อของตัวเลขจีน 10 = สมบูรณ์ 15 = ผลรวมของ 168 (1+6+8=15) กับ 69 (6+9=15) เลขที่คนจีน ไต้หวัน ฮ่องกง นิยม 25 กับ 52 แปลว่า มีทรัพย์สินมีความสุข 31 = สามเอ็ด = สำเร็จ = สำเร็จลุล่วง 37 = สามเจ็ด = สำเร็จ = สำเร็จสมบูรณ์ (3+7 = 10) 69 = หยิน และ หยาง = ชาย และ หญิง เติมเต็มกันและกัน ความสมบูรณ์ 85 กับ 58 ชาวจีน ถือว่า โชคดีมีความสุข 8787 = ฮวก-เตี๊ย-ฮวก-เตี๊ย = รวยแน่ รวยแน่ 89 กับ 98 ชาวจีนถือว่า มีเงินทองใช้ตลอดไป 95 = เก้าห้า = ก้าวหน้า = ก้าวหน้ารุ่งเรือง 98 = ก้าวหน้าไปไม่มีที่สิ้นสุด เลข 9=ก้าวหน้า 8=อินฟินิตี้ ไม่มีที่สิ้นสุด 99 = คนเราทำอะไรก็ควรทำ 99 % เผื่อตอนล้มแล้วจะได้ลุกใหม่ ( ล้ม 7 ครั้ง ลุก 8 ครั้ง ) 100 = เต็มร้อย หรือ 100% อุดมสมบูรณ์ 999 = สุดยอดแห่งความมงคล ชัยชนะอันยั่งยืน 888 = ร่ำรวยมีความสุข และเลขเบอร์สวยเลขสุดท้าย899 = รวยนาน ๆ ( ฮวก กู๋ กู้ )

คุณแม่หลังคลอดควรที่จะได้รับการอยู่ไฟทุกคนเพื่อฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย

คุณแม่หลังคลอดควรที่จะได้รับการอยู่ไฟทุกคน เพื่อฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย

คุณแม่หลังคลอดหลายท่านคงเคยได้ยินเรื่องการอยู่ไฟหลังคลอดกันมาบ้างแล้ว ยิ่งโดยเฉพาะคุณแม่ที่อยู่ต่างจังหวัด คงจะเคยได้รับการอยู่ไฟหลังคลอดจากคนโบร่ำโบราณ ที่ถือยึดปฏิบัติกันว่าถ้าคลอดลูกแล้วจะต้องอยู่ไฟ ไม่เช่นนั้นพอคลอดลูกแล้วจะฟื้นตัวช้า อยู่ไฟแล้วจะช่วยขับน้ำคาวปลาที่คั่งค้างของคุณแม่ ทำให้มดลูกเข้าอู่เร็ว ช่วยในเรื่องการขับไขมันส่วนเกินทำให้สัดส่วนของคุณแม่กลับมาเข้าที่เข้าทางได้เร็วขึ้น การอยู่ไฟเป็นภูมิปัญญาไทยที่มีมาแต่อดีต ถือเป็นการดูแลสุขภาพของผู้เป็นแม่ เพราะการอยู่ไฟจะช่วยให้มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้น ช่วยให้มดลูกกลับเข้าสู่สภาพปกติ เนื่องจากก่อนคลอด สรีระของผู้เป็นแม่ เกือบทุกส่วนจะมีการเปลี่ยนแปลง กระดูกข้อต่อจะเคลื่อนขยาย การใช้ความร้อนในการอยู่ไฟ จะช่วยให้ร่างกายกลับเข้าสู่สภาวะปกติเร็วขึ้น ที่สำคัญการอยู่ไฟจะช่วยให้บาดแผลที่เกิดจากการคลอดปิดสนิท การอยู่ไฟจะทำให้เหงื่อออก ส่งผลให้ร่างกายของผู้เป็นแม่ที่บวมน้ำอยู่บวมลดลง อาการปวดเมื่อยร่างกายภายหลังการคลอดบุตรจะทุเลาลงโดยเร็วด้วย

การอยู่ไฟเป็นประเพณีไทยโบราณที่ยึดปฏิบัติกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งคุณแม่หลังคลอดควรที่จะได้รับการอยู่ไฟทุกคน เพื่อฟื้นฟูสุขภาพร่างกายของคุณแม่หลังคลอดที่เสื่อมสมรรถภาพ หรือร่างกายบกพร่องไปในช่วงที่ตั้งครรภ์ให้กลับคืนความแข็งแรงมาเหมือนเดิม ร่างกายของคุณแม่จะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน ระบบไหลเวียนโลหิตทำงานมากขึ้น รวมถึงการสูญเสียน้ำ เกลือแร่ที่จำเป็นต่อร่างกายไป ซึ่งการอยู่ไฟ และการทำตามขั้นตอนของการอยู่ไฟที่ถูกต้องนั้น ก็จะสามารถช่วยและค่อยๆ ทดแทนสิ่งที่คุณแม่หลังคลอดสูญเสียไปนั้นค่อยๆ กลับมามีสมดุลทางร่างกายมากขึ้นกว่าเดิม ประโยชน์ของการอยู่ไฟ ช่วยให้คุณแม่หลังคลอดได้พักผ่อนเต็มที่ และร่างกายได้รับความอบอุ่น ทำให้น้ำคาวปลาถูกขับออกมา ช่วยให้มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้น ความร้อนจากการอยู่ไฟจะช่วยกระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูก ช่วยให้คุณแม่หลังคลอดมีสุขภาพแข็งแรง และยังช่วยให้แผลฝีเย็บแห้ง และหายเร็วยิ่งขึ้น

Nokia ในร่าง Android OS หลุดเต็มๆ

Normandy กลายเป็นโค้ดเนมที่เริ่มมีข่าวหนาหูขึ้นเรื่อยๆ เพราะนี่คือรหัสที่ใช้เรียกโทรศัพท์มือถือแบรนด์ Nokia ในร่าง Android OS ที่เคยถูกระบุว่าได้ยุบโครงการพัฒนาไปแล้ว แต่ช่วงนี้ Nokia Normandy ปรากฎภาพตามโลกออนไลน์กันแบบไม่เกรงใจใครจนรู้สึกได้ถึงการเปิดตัวที่อาจจะเกิดขึ้นจริงก็เป็นได้

@evkeaks ยูสเซอร์จากทวิตเตอร์ชื่อดังได้โพสต์ภาพโทรศัพท์มือถือที่อ้างว่าเป็น Nokia Normandy หรือ Nokia ในร่าง Android OS พร้อมกับตัวเครื่องหลากสีอันเป็นเอกลักษณ์ของ Nokia ไม่เพียงแค่นั้น @evkeaks ยังนำเสนอภาพอินเตอร์เฟซบางส่วนของ Android OS ซึ่งในเบื้องต้นนี้สังเกตได้ว่า Nokia Normandy เป็นโทรศัพท์แบบ 2 ซิม และหน้าการเรียกใช้เมนูต่างๆ ก็ใกล้เคียงกับ Windows Phone อยู่เล็กน้อยเช่นกัน

อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวเคยถูกเปิดเผยว่าได้พับแผนไปเป็นที่เรียบร้อย แต่การปล่อยภาพในช่วงหลังทำให้เกิดกระแสข่าวเรื่องการเปิดตัวในปี 2014 ซึ่ง @evkeaks ก็โพสต์ในทวิตเตอร์เช่นกันว่า Nokia Normandy เปิดตัวในปีนี้แน่นอน

ท่อ LDPE หรือท่อพีอี เกษตร เป็นโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ

ท่อ LDPE หรือท่อพีอี เกษตร เป็นโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ ที่ผลิตโดยใช้แรงดันสูงจากกระบวนการ Free Radical Polymerization ท่อ LDPE ทนความร้อนได้ไม่มากนัก แต่ทนสารเคมีได้ดีโดยทนความร้อน(ทนอุณหภูมิสูงถึง 80°C และทนอุณหภูมิสูงถึง 95°C ในช่วงสั้น ๆ) ท่อLDPE จะมีความเหนียวและยืดหยุ่นได้ดี สามารถทนต่อการกรอบแตก มีความนิ่ม ง่ายต่อการต่อเชื่อมกับข้อต่อท่อ LDPEเป็นท่อที่มีความยืดหยุ่นชนิดหนาแน่นต่ำ ท่อพีอีทนทานต่อสภาพแวดล้อมใช้สำหรับงานแรงดันต่ำ จึงเหมาะสำหรับใช้งานทางด้านการเกษตร ท่อ LDPE จะนิยมนำไปใช้ทำท่อน้ำหยด และระบบฉีดฝอย (Sprinkle)ในระบบเกษตรกรรม ใช้เป็นที่ลำเลียงน้ำยากำจัดปลวก รวมถึงเป็นท่อระบบรดน้ำต้นไม้ในงานภูมิสถาปัตย์ (Landscape) ท่อLDPE สามารถจัดส่งให้เป็นม้วนโดยมีความยาวม้วนละ 200 เมตร จึงทำให้ประหยัดและสะดวกรวดเร็วในการติดตั้ง มีขนาดตั้งแต่ 16 – 25 มม

Posted by

Permalink

พาณิชย์ตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้าวถุงบริจาคน้ำท่วม หลังมีข่าวพบมอดและข้าวไม่มีคุณภาพ

นายยรรยง พวงราช รมช.พาณิชย์ ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้าข้าวเสื่อมคุณภาพ (ศปขส.) หลังมีกระแสข่าวพบมอดและข้าวไม่มีคุณภาพในข้าวถุงที่บริจาคเพื่อช่วยเหลือ น้ำท่วม ที่ประชุมจึงมีมติตั้งคณะทำงานร่วม ประกอบด้วย กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ องค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เพื่อตรวจสอบคุณภาพข้าวถุงบริจาคของรัฐบาล ตั้งแต่ต้นทางจนถึงมือผู้ประสบภัย เพื่อสร้างความมั่นใจ ซึ่งปัจจุบันมีข้าวถุงเพื่อการบริจาค 1.3 ล้านถุง

นายยรรยง ยืนยันว่า ข้าวถุงถูกใจเป็นคนละส่วนกับข้าวถุงที่บริจาคให้ผู้ประสบภัย ไม่นำมาปะปนกัน เพราะข้าวถุงบริจาคบรรจุถุงละ 4 กก. ส่วนข้าวถุงถูกใจที่จำหน่ายเชิงพาณิชย์ในราคาประหยัด บรรจุถุงละ 5 กก. และยืนยันว่า เป็นข้าวคุณภาพดีแน่นอน เพราะอคส.เป็นผู้ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพข้าวก่อนจัดจำหน่ายหรือแจกจ่ายให้ ประชาชน

“จากการตรวจสอบข่าวกรณีเจอข้าวถุงน้ำหนัก 50 กิโลกรัมต่อถุง ในโกดังกลางจังหวัดนนทบุรี เป็นข้าวเสื่อมคุณภาพและเจอมอด ผลตรวจสอบไม่พบอย่างที่ข่าวออก ไม่มีทั้งสถานที่ที่ถูกระบุ และไม่มีข้าวบรรจุถุงขนาด 50 กิโลกรัม” นายยรรยง กล่าว

อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนและผู้นำเข้าข้าว กระทรวงพาณิชย์จะจัดทำคำนิยาม “ข้าวเสื่อมคุณภาพ” ว่าลักษณะเป็นอย่างไร และต้องทำอย่างไรเมื่อได้รับข้าวเสื่อมคุณภาพ ซึ่งยอมรับว่า กระแสข่าวเจอมอดในข้าวและข้าวไม่ได้คุณภาพ ทำให้ประเทศที่กำลังเจรจาซื้อขายข้าวกับไทยกังวล ไทยต้องชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ ล่าสุดก็ได้ชี้แจงกับจีนเกี่ยวกับขั้นตอนการดูแลคุณภาพที่คำนึงถึงผู้บริโภค และตลาดค้าข้าว

“นอกจากนี้ ศปขส. จะตรวจสอบคุณภาพข้าวอย่างเข้มข้น เก็บตัวอย่างทั้งจากแหล่งผลิตและแหล่งจำหน่ายข้าวถุงทุกพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นใจผู้บริโภคอย่างทั่วถึง ซึ่งขณะนี้ อย. ออกประกาศกำหนดสารพิษตกค้างในข้าวสาร เพื่อควบคุมคุณภาพของข้าวสารบรรจุถุงไว้รองรับแล้ว” นายยรรยง กล่าว

 

 

แหล่งข่าวจาก posttoday…

Posted by

Permalink

การขยายโครงการทาวน์เฮ้าส์ไปยังตลาดภูมิภาคอื่นๆ

ในปีที่ผ่านมาได้ขยายการพัฒนาโครงการทาวน์เฮ้าส์ไปยังตลาดภูมิภาคมากขึ้น โดยเน้นการพัฒนาโครงการในจังหวัดหรืออำเภอที่เป็นเมืองขนาดใหญ่ อาทิ จังหวัดชลบุรี เชียงใหม่ ภูเก็ต นครราชสีมา ขอนแก่น และอำเภอหัวหิน โดยได้มีการเปิดโครงการใหม่จำนวนมาก อย่างไรก็ดีเนื่องจากผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่มีรูปแบบการดำเนินชีวิต ความต้องการ และความชอบที่แตกต่างกัน ดังนั้นการขยายตลาดไปยังภูมิภาคอื่นๆนอกเหนือจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ซึ่งเรามีประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการและทำตลาดอยู่เดิม จึงมีความเสี่ยงทางด้านการตลาดอยู่หลายประการ ได้แก่ ความเสี่ยงในเรื่องความต้องการที่อยู่อาศัย ความชอบในรูปแบบที่อยู่อาศัย การรับรู้ของตราสินค้าของลูกค้าในพื้นที่ รวมถึงประเด็นกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์ที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวเราได้ศึกษาและวิจัยตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในแต่ละพื้นที่ให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ในการลงทุนในภูมิภาคและพื้นที่ใหม่ๆ

เราได้วางแผนและมีกลยุทธ์การลงทุนที่เริ่มต้นจากการพัฒนาโครงการทาวน์เฮ้าส์ ซึ่งมีมูลค่าโครงการไม่สูงมากนัก เพื่อเป็นการทดลองตลาดก่อน กรณีที่ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ จะไม่เกิดผลกระทบต่อบริษัทมากนัก ทั้งนี้เราได้ให้ความสำคัญกับมาตรฐาน คุณภาพและทำเลที่ตั้งของโครงการ รวมถึงมีการสื่อสารการตลาดที่ชัดเจน การขยายโครงการไปยังตลาดภูมิภาคที่ผ่านมานั้น จึงได้รับการตอบรับที่ดีจากทั้งคนกรุงเทพมหานครและคนในพื้นที่นั้นๆเป็นอย่างมาก เราจึงมีแนวโน้มที่จะขยายโครงการไปในภูมิภาคอื่นๆเพิ่มเติม

Posted by

Permalink

เปิดใช้งานเว็บขายของเพื่อเป็นตัวช่วยในการทำธุรกิจร้านค้าออนไลน์ของเรากันดีกว่า

เว็บขายของร้านค้าออนไลน์ง่ายต่อการทำธุรกิจออนไลน์

การเปิดใช้งานเว็บขายของนั้นสามารถที่จะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำหรับการทำธุรกิจออนไลน์ของผู้ใช้งานทุกคนได้เป็นอย่างดี เพราะเว็บขายของนั้นสามารถที่จะช่วยทำให้เว็บไซต์ของเรานั้นดูดีขึ้นมาได้ง่ายๆโดยการเลือกใช้งานระบบของเว็บไซต์สำเร็จรูปที่รองรับต่อการสร้างเว็บไซต์เป็นอย่างมาก รวมถึงยังสามารถที่จะสร้างเว็บไซต์ของเราให้เสร็จภายในเวลานี้อันสั้นอีกด้วย โดยผู้ใช้งานเว็บขายของก็เพียงแค่เข้าไปเพื่อทำการเลือกโครงสร้างของเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่เราต้องการ และทำการลงข้อมูลต่างๆของสินค้าและบริการภายในเว็บไซต์สำเร็จรูปของเราเท่านั้นก็สามารถที่จะเปิดให้บริการขายสินค้าออนไลน์กันได้แล้ว กับอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับใครที่อยากจะสร้างเว็บไซต์สำหรับขายของผ่านทางอินเตอร์เน็ตกันแบบง่ายๆและมีระบบให้เลือกใช้งานกันอย่างครบครันก็ไม่ควรพลาดที่จะเลือกใช้งานร้านค้าออนไลน์ที่จะช่วยให้เรามีเว็บขายของกันได้ง่ายยิ่งขึ้นสำหรับการทำธุรกิจออนไลน์รูปแบบนี้ที่กำลังได้รับความนิยมกันในเวลานี้

เว็บขายขายที่รองรับต่อการทำ SEO ที่ส่งผลโดยตรงกับธุรกิจออนไลน์ของเรา

การสร้างเว็บไซต์ให้รองรับต่อการทำ SEO นั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและยังส่งผลต่อธุรกิจออนไลน์ของเราโดยตรงเลยเช่นกัน เพราะหากว่าเว็บขายของที่มีสินค้าของเราอุย่นั้นสามารถที่จะติดอันดับในผลการค้นหาผ่านทาง Google ได้นั้นก้สามารถที่จะช่วยเพิ่มจำนวนของกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายต่อสินค้าและบริการของเราให้เข้ามายังเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ของเราได้มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเว็บขายของที่ใช้งานระบบของเว็บไซต์สำเร็จรูปนั้นยังสามารถที่จะเลือกปรับและตั้งค่าเกี่ยวกับการทำ SEO ได้ง่ายๆผ่านทางระบบหลังบ้านที่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเอาไว้อยู่แล้ว ซึ่งหากว่าใครที่มีความรู้ในการทำ SEO เบื้องต้นก็สามารถที่จะนำมาใช้เพื่อที่จะทำให้การทำธุรกิจออนไลน์ของการสร้างเว็บไซต์ของเรานั้นดียิ่งขึ้น เนื่องจากคนไทยในปัจจุบันนั้นมีการค้นหาผ่านทาง Search Engine ที่มีชื่อเสียงอย่าง Google มากกว่า 92% ของคนไทยที่ใช้งานอินเอตร์เน็ตในเวลานี้ ดังนั้นการทำเว็บขายของจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับช่องทางการตลาดและธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบัน

DTAC ​เปิดโปรดี​แทค ​ไฮบริด ช้อปตอบ​โจทย์หลากหลายของลูกค้า

นายจอน ​เอ็ดดี้ อับดุลลาห์ ประธาน​เจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.​โท​เทิ่ล ​แอ็ค​แซ็ส คอมมูนิ​เคชั่น(DTAC)กล่าวว่า ดี​แทค​ได้​เปิด”โปรดี​แทค ​ไฮบริด ช้อป”บนชั้น 4 ​เซ็นทรัล​เวิร์ล ​โดยมี​แนวคิด”Customer Centriccity”​หรือ​การมองลูกค้า​เป็นศูนย์กลาง ​เพื่อตอบ​โจทย์​ความต้อง​การอันหลากหลายของลูกค้าปัจจุบัน ​ทั้งลูกค้ารูป​แบบ Physical shopper ที่นิยมมารับบริ​การ​ในศูนย์บริ​การจากพนักงาน ​และ​การ​ได้สัมผัส​และทดลอง​ใช้สินค้า​ถึงมือ ​และ Digital Shopper ที่นิยม​ความรวด​เร็ว​ใน​การรับบริ​การ​โดย​ไม่ต้อง​เดินมา​ถึงศูนย์บริ​การ ดี​แทค​จึง​ได้นำ​แนวคิดนี้มาสร้างสรรค์​เป็นดี​แทค ​ไฮบริด ช้อป ​ทำ​ให้ลูกค้าสามารถมารับบริ​การ​ได้อย่างครบวงจร ​ทั้งพนักงาน​ในร้าน ​และรับข้อมูลต่างๆผ่าน “Scan Me” บน Device ต่างๆ​ได้อย่างรวด​เร็ว​และสะดวกสบาย

​ทั้งนี้ ​เป็น​ไปตาม​การปรับคอน​เซ็ปต์ของช็อป​ใหม่ ​เพื่อ​ให้สอดคล้องกับ​ความต้อง​การของลูกค้า​ในยุค 3G ที่ต้อง​การ​ใช้งาน​โมบายล์อิน​เตอร์​เน็ต ​โดยตั้ง​เป้าหมาย​ใน​การปรับ​โฉมศูนย์บริ​การดี​แทค​ให้ครบ 300 สาขา ด้วย​เงินลงทุนกว่า 800 ล้านบาทภาย​ใน 2 ปี ​เพื่อตอกย้ำ​ถึง​ความตั้ง​ใจจริงที่ต้อง​การ​ให้ลูกค้า​ได้สัมผัสประสบ​การณ์ที่ดี​และ​เกิด​ความประทับ​ใจ

Posted by

Permalink

“ซาบีน่า” ​แนะนำชุดชั้น​ใน “คูล ทีน” คอล​เลคชั่น​ใหม่

ซาบีน่า ​เพราะ​เราคือ​เพื่อนที่​เข้า​ใจ​ผู้หญิง ​แนะนำ “ซาบีน่า คูล ทีน” ชุดชั้น​ในคอล​เลคชั่น​ใหม่ล่าสุดสำหรับวัย​แรกสาว ​โดย​การพัฒนา​และออก​แบบ​ให้ตอบรับกับสรีระที่​เปลี่ยน​แปลง​ไปของ​เด็ก​ผู้หญิงที่กำลังก้าว​เข้าสู่วัยรุ่น ที่มาพร้อมดี​ไซน์​การ์ตูนกราฟฟิคสุดน่ารักสด​ใส​ในคอน​เซ็ปท์ “WANNA BE A PRINCESS” ​เอา​ใจ​เจ้าหญิงวัย 13-15 ปี ผสานด้วยตัด​เย็บอย่างปราณีตจาก​เส้น​ใยคุณภาพ 2 ชนิด ​ได้​แก่ ผ้าคอตตอน ผสมส​เปน​เด็กซ์ (Cotton Spandex) ​และผ้า​ไม​โคร ​ไฟ​เบอร์ (Micro Fiber) ที่​ให้​ความนุ่ม ยืดหยุ่นสูง ระบายอากาศ​ได้ดี​และ​ไม่ระคาย​เคืองผิว นอกจากนี้บรายังถูกออก​แบบ​ให้มีลักษณะพิ​เศษ​เป็นบรา​โครงอ่อนที่มี​ความอ่อนตัวที่สุด (Soft Wire) ​ให้สัมผัสบาง​เบาสวม​ใส่สบาย ​ไม่ก่อ​ให้​เกิดอา​การ​เจ็บจาก​การถูกกดรัด ​จึง​ทำ​ให้สาวๆ วัยทีนสวย​ใสมั่น​ใจ​ได้ตลอดวันอย่าง​ไร้กังวล ​และ​เตรียมพร้อม​การ​เริ่มต้น​ใน​การสวม​ใส่ บราที่มี​โครงอย่าง​เต็มรูป​แบบ​ในอนาคต

Posted by

Permalink

AIS 3G 2100 ผนึก Google ​เปิดตัว Free Zone ขยาย​การ​เข้า​ถึงอิน​เตอร์​เน็ต​ให้ลูกค้า มอบประสบ​การณ์มหัศจรรย์ของ​เว็บ​ให้คอ​เน็ตบนมือถือ

AIS 3G 2100 ตอกย้ำ ตัวจริง​ผู้​ให้บริ​การ​แห่งยุค 3G มุ่งขยายตลาด​โมบายอิน​เตอร์​เน็ตสู่กลุ่มลูกค้า​ใหม่ (Emerging Market) ผนึกกำลัง ตัวจริงระดับ​โลก Google สร้าง​โอกาส​ใน​การ​เข้า​ถึง​โลกอิน​เตอร์​เน็ต ​ให้ลูกค้า​เอ​ไอ​เอส​ใช้บริ​การ Google Search, Gmail, Google+ ฟรี! บน “AIS Free Zone ​โดย Google” ​โดย​ไม่​เสียค่า​เน็ตบนมือถือนายฐิติพงศ์ ​เขียว​ไพศาล ​ผู้ช่วยกรรม​การ​ผู้อำนวย​การอาวุ​โส สายงาน​การตลาด​และ​การขาย ​เอ​ไอ​เอส ​เปิด​เผยว่า “ด้วย​ความมุ่งมั่น​เร่งพัฒนา​เครือข่าย AIS 3G 2100 ​ให้ครอบคลุมหัว​เมือง​ทั้ง 77 จังหวัด ภาย​ใน​เดือนสิงหาคม 2556 ที่จะ​ถึงนี้ จะ​เป็น​การสร้าง​โอกาส​ให้ลูกค้า​และประชาชนทั่วประ​เทศ​ได้​เข้า​ถึง​โลกข้อมูลข่าวสารอิน​เตอร์​เน็ตบนมือถือ​ได้อย่างสะดวก ทุกที่ทุก​เวลา บน​เครือข่าย​ไร้สาย​ความ​เร็วสูง ​ซึ่งถือ​เป็น​เจตนารมย์หลัก​ใน​การ​ให้บริ​การ AIS 3G 2100 ตัวจริง มาตรฐาน​โลก ​ทั้งนี้ นอก​เหนือจากคุณภาพ​การ​ให้บริ​การ​แบบครบทุกองค์ประกอบ ภาย​ใต้​แนวคิด QDNAs ​แล้ว กลยุทธ์ทาง​การตลาดที่​เอ​ไอ​เอสมุ่ง​แข่งขัน​ในสนาม 3G คือ ร่วมมือกับพาร์ท​เนอร์ที่​เป็นตัวจริง​ในด้านต่างๆ ​ในลักษณะของ Partnership ​เพื่อร่วมกันส่งมอบบริ​การที่หลากหลาย​และดีที่สุด​ให้กับลูกค้าของ​เรา

ดัง​เช่นที่ ​เอ​ไอ​เอส​ได้ผนึกกำลังกับตัวจริงระดับ​โลกอย่าง Google ​แบรนด์ชั้นนำที่คนทั่ว​โลก​ให้​การยอมรับ มอบประสบ​การณ์​ใหม่​ใน​การ​ใช้งาน​โมบายอิน​เตอร์​เน็ต​แห่งยุค 3G ​ให้ลูกค้า​เอ​ไอ​เอส​ใช้งาน Google Search, Gmail, Google+ ฟรี! บนบริ​การ “AIS Free Zone ​โดย Google” ​โดย​ไม่​เสียค่า​เน็ตบนมือถือ ​และ​แม้ว่าลูกค้าจะ​ไม่มี​แพ็ก​เกจ​เล่น​เน็ต ​ก็สามารถ​ใช้บริ​การ​ได้​เช่นกัน ​เพื่อ​เป็น​การ Educate กลุ่มลูกค้า​ใหม่​ได้​เริ่มทดลอง​ใช้งาน​เน็ตบนมือถือ ​ซึ่งที่ผ่านมา ​เอ​ไอ​เอส ​และ Google ​ทำงานร่วมกันมา ตั้ง​แต่ปี 2549 จากยุคบุก​เบิก​โมบายอิน​เตอร์​เน็ตจน​ถึงวันนี้ ถือ​เป็นอีกก้าวสำคัญ​ใน​การผสานกำลังร่วมกันรุกตลาด​โมบายอิน​เตอร์​เน็ต​แห่งยุค 3G ด้วยกันอีกครั้ง” นายฐิติพงศ์กล่าว

Posted by

Permalink

สามก๊ก สร้างภูมิความรู้ให้ทันคน

สามก๊ก

สามก๊ก

พูดถึงสามก๊กผมว่าหลาย ๆ คนคงมีโอกาสได้รู้จักกันดี ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อ่านผ่านตัวหนังสือ แต่จากสื่อหลาย ๆ แขนง หลาย ๆ แบบ ก็นำสิ่งที่สามารถเชื่อมโยงกับเรื่องราวเหล่านี้ได้อย่างลงตัวอาทิเช่น วงการภาพยนต์ก็นำเรื่องราวสามก๊กไปทำเป็นหนัง หนังสือก็ถอดเอาหลักคิดหรือความคิดดี ๆ ในสามก๊กเอาไปตีพิมพ์ ใน Social Networks ก็เอาหลักคิดสั้น ๆ มาพูด แล้วลงท้ายด้วยชื่อบุคคลที่มีอยู่ในหนังสือ ส่วนผู้คนมากมายเวลาอยากสอนลูกสอนหลานก็ล้วนเอาหลักคิดเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และปลูกฝังให้กับลูกหลานได้

สามก๊ก นับว่าเป็นหนังสือที่ผมอ่านแล้วรู้สึกสนุก นอกจากสนุกแล้วยังได้รับความรู้หรือหลักคิดดี ๆ ที่สามารถหยิบมาใช้ในชีวิตประจำวัน แต่ไม่ว่าจะอย่างไรมันก็มีทั้งแง่ดีและไม่ดี มีทั้งคุณธรรมและไร้คุณธรรม หากหยิบออกมาใช้โดยไม่ไตร่ตรองเสียให้รอบคอบก่อน ก็จะเป็นผลร้ายต่อตนเองเป็นอย่างยิ่งครับ อาทิเช่น เรื่องการมองดูคน เรื่องการล้วงเอาความลับ หลาย ๆ เรื่องที่แสดงถึงการใช้จิตวิทยา มากกว่าที่จะมาเจรจากัน

ไม่ว่าเราจะใช้อะไรกับใคร ในความต้องการที่เราอยากจะล่วงรู้ความคิดของผู้นั้น สิ่งสำคัญคือความลับ ในสามก๊กนับได้ว่าต้องรักษาความลับให้ได้แม้กระทั่งกับจิตใจของตัวเอง หากรักษาไม่ได้ ก็จะทำให้แสดงตัวออกมาให้คนอื่นเห็น ว่าเรานั้นคิดอย่างไร ถือว่ามีหลายรูปแบบครับ สำหรับแง่คิดเรื่องราวเหล่านี้ ผมว่าเรื่องราวเหล่านื้สอนให้คนเรานั้นมีเหลี่ยม ที่จริงก็ดีครับ การที่คนเรามีเหลี่ยมมันทำให้เราทันคน ทองเห็นคนที่จ้องจะเอาประโยชน์จากเรา มากกว่าที่จะมาช่วยเหลือกันและกัน ถ้าอยากรู้อะไรผมอยากแนะนำเว็บไซต์นึงครับที่เกี่ยวกับสามก๊ก  ได้ที่นี่ครับ http://www.thaisamkok.com/