แนวทางในการพัฒนาโปรแกรมบัญชี

แนวทางในการพัฒนาโปรแกรมบัญชี  เป็นการพัฒนาให้เป็น โปรแกรมบริหารงานบัญชีสมบูรณ์แบบ ที่มีระบบนำเสนอข้อมูล (MIS) เพื่อการตัดสินใจในทุกระบบงานทุกหน้าจอ โดยผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม เพื่อตรวจสอบได้ทันทีที่ต้องการ  ยกตัวอย่างเช่น การอนุมัติเอกสารขาย ติดวงเงิน จะมีข้อมูลให้สามารถตัดสินใจได้ดังนี้คือ กดดูเอกสารขาย ที่ยังค้างชำระ,รายการเช็ครับในมือ/คืน,ยอดลูกหนี้คงค้าง,ประวัติ การขายสินค้าล่าสุด,ประวัติการชำระหนี้ เป็นต้น ของลูกหนี้ที่กำลังรอ อนุมัติวงเงินอยู่ ทำให้ผู้ที่จะอนุมัติสามารถตัดสินใจได้ทันทีจากข้อมูลที่ ปรากฏ ว่าจะอนุมัติวงเงินได้หรือไม่

การเชื่อมโยงสาขาเป็นหนึ่งเดียว นอกจากนั้นแล้ว โปรแกรมบัญชี ยังได้ออกแบบมาเป็นพิเศษ สำหรับการใช้งานแบบออนไลน์ ระหว่างสาขาแบบตลอดเวลา (Real-time) ผ่าน Hi-Speed Internet (ADSL) เพื่อให้สามารถบริหารข้อมูลของสาขาได้ทันที (Data Center) (การออนไลน์เป็นความสามารถของโปรแกรมเองไม่ได้ใช้โปรแกรมTerminal อย่าง Team Viewer, Terminal Service อื่นๆช่วย ซึ่งจะทำให้เกิดความรวดเร็วยิ่งกว่า)

เขียนโปรแกรมบัญชี เชื่อมต่อกับโปรแกรมต่างๆ และเรายังได้เล็งเห็น ถึงบริษัทลูกค้าที่ต้องการเขียนโปรแกรมบัญชีเชื่อมต่อ หรือเขียนรายงานเอง เราจึงได้จัดเตรียม Data Model ที่อธิบายถึง โครงสร้างฐานข้อมูลของโปรแกรมฟรี โดยในแต่ละหน้าจอสามารถกดดู รายชื่อ Field ข้อมูลต่างๆได้ทันทีและยังสามารถเพิ่ม Field ข้อมูลเพิ่ม เติมได้เองอย่างง่ายดาย เพื่อนำไปออกฟอร์มหรือรายงาน และรายงาน หลักของโปรแกรมบัญชีก็สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้เอง

 

Posted by

Permalink

Comments are closed.