พาณิชย์ตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้าวถุงบริจาคน้ำท่วม หลังมีข่าวพบมอดและข้าวไม่มีคุณภาพ

นายยรรยง พวงราช รมช.พาณิชย์ ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้าข้าวเสื่อมคุณภาพ (ศปขส.) หลังมีกระแสข่าวพบมอดและข้าวไม่มีคุณภาพในข้าวถุงที่บริจาคเพื่อช่วยเหลือ น้ำท่วม ที่ประชุมจึงมีมติตั้งคณะทำงานร่วม ประกอบด้วย กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ องค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เพื่อตรวจสอบคุณภาพข้าวถุงบริจาคของรัฐบาล ตั้งแต่ต้นทางจนถึงมือผู้ประสบภัย เพื่อสร้างความมั่นใจ ซึ่งปัจจุบันมีข้าวถุงเพื่อการบริจาค 1.3 ล้านถุง

นายยรรยง ยืนยันว่า ข้าวถุงถูกใจเป็นคนละส่วนกับข้าวถุงที่บริจาคให้ผู้ประสบภัย ไม่นำมาปะปนกัน เพราะข้าวถุงบริจาคบรรจุถุงละ 4 กก. ส่วนข้าวถุงถูกใจที่จำหน่ายเชิงพาณิชย์ในราคาประหยัด บรรจุถุงละ 5 กก. และยืนยันว่า เป็นข้าวคุณภาพดีแน่นอน เพราะอคส.เป็นผู้ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพข้าวก่อนจัดจำหน่ายหรือแจกจ่ายให้ ประชาชน

“จากการตรวจสอบข่าวกรณีเจอข้าวถุงน้ำหนัก 50 กิโลกรัมต่อถุง ในโกดังกลางจังหวัดนนทบุรี เป็นข้าวเสื่อมคุณภาพและเจอมอด ผลตรวจสอบไม่พบอย่างที่ข่าวออก ไม่มีทั้งสถานที่ที่ถูกระบุ และไม่มีข้าวบรรจุถุงขนาด 50 กิโลกรัม” นายยรรยง กล่าว

อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนและผู้นำเข้าข้าว กระทรวงพาณิชย์จะจัดทำคำนิยาม “ข้าวเสื่อมคุณภาพ” ว่าลักษณะเป็นอย่างไร และต้องทำอย่างไรเมื่อได้รับข้าวเสื่อมคุณภาพ ซึ่งยอมรับว่า กระแสข่าวเจอมอดในข้าวและข้าวไม่ได้คุณภาพ ทำให้ประเทศที่กำลังเจรจาซื้อขายข้าวกับไทยกังวล ไทยต้องชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ ล่าสุดก็ได้ชี้แจงกับจีนเกี่ยวกับขั้นตอนการดูแลคุณภาพที่คำนึงถึงผู้บริโภค และตลาดค้าข้าว

“นอกจากนี้ ศปขส. จะตรวจสอบคุณภาพข้าวอย่างเข้มข้น เก็บตัวอย่างทั้งจากแหล่งผลิตและแหล่งจำหน่ายข้าวถุงทุกพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นใจผู้บริโภคอย่างทั่วถึง ซึ่งขณะนี้ อย. ออกประกาศกำหนดสารพิษตกค้างในข้าวสาร เพื่อควบคุมคุณภาพของข้าวสารบรรจุถุงไว้รองรับแล้ว” นายยรรยง กล่าว

 

 

แหล่งข่าวจาก posttoday…

Posted by

Permalink

Comments are closed.