การขยายโครงการทาวน์เฮ้าส์ไปยังตลาดภูมิภาคอื่นๆ

ในปีที่ผ่านมาได้ขยายการพัฒนาโครงการทาวน์เฮ้าส์ไปยังตลาดภูมิภาคมากขึ้น โดยเน้นการพัฒนาโครงการในจังหวัดหรืออำเภอที่เป็นเมืองขนาดใหญ่ อาทิ จังหวัดชลบุรี เชียงใหม่ ภูเก็ต นครราชสีมา ขอนแก่น และอำเภอหัวหิน โดยได้มีการเปิดโครงการใหม่จำนวนมาก อย่างไรก็ดีเนื่องจากผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่มีรูปแบบการดำเนินชีวิต ความต้องการ และความชอบที่แตกต่างกัน ดังนั้นการขยายตลาดไปยังภูมิภาคอื่นๆนอกเหนือจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ซึ่งเรามีประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการและทำตลาดอยู่เดิม จึงมีความเสี่ยงทางด้านการตลาดอยู่หลายประการ ได้แก่ ความเสี่ยงในเรื่องความต้องการที่อยู่อาศัย ความชอบในรูปแบบที่อยู่อาศัย การรับรู้ของตราสินค้าของลูกค้าในพื้นที่ รวมถึงประเด็นกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์ที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวเราได้ศึกษาและวิจัยตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในแต่ละพื้นที่ให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ในการลงทุนในภูมิภาคและพื้นที่ใหม่ๆ

เราได้วางแผนและมีกลยุทธ์การลงทุนที่เริ่มต้นจากการพัฒนาโครงการทาวน์เฮ้าส์ ซึ่งมีมูลค่าโครงการไม่สูงมากนัก เพื่อเป็นการทดลองตลาดก่อน กรณีที่ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ จะไม่เกิดผลกระทบต่อบริษัทมากนัก ทั้งนี้เราได้ให้ความสำคัญกับมาตรฐาน คุณภาพและทำเลที่ตั้งของโครงการ รวมถึงมีการสื่อสารการตลาดที่ชัดเจน การขยายโครงการไปยังตลาดภูมิภาคที่ผ่านมานั้น จึงได้รับการตอบรับที่ดีจากทั้งคนกรุงเทพมหานครและคนในพื้นที่นั้นๆเป็นอย่างมาก เราจึงมีแนวโน้มที่จะขยายโครงการไปในภูมิภาคอื่นๆเพิ่มเติม

Posted by

Permalink

Comments are closed.